top of page

POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

Naszą działalność prowadzimy wyłącznie dzięki darowiznom i składkom członków stowarzyszenia.

Nasi podopieczni mają bezpłatną pomoc przez cały rok, łącznie około 9 000 godzin rocznie terapii.

Zatrudniamy w tej chwili 15 osób, które prowadzą terapię z 70 dzieci.

Poszukiwanie funduszy na działalność to dla nas duże wyzwanie. Zdobywanie pieniędzy wymaga przemyślanych i kompetentnych działań, kreatywności, ciągłych poszukiwań, pisania projektów całym rokiem i skrupulatnego rozliczania się z nich.

Nasze fundusze pozyskujemy najczęściej:

  • z projektów  PFRON,

  • z Urzędu Miasta Bełchatowa,

  • z  1%,

  • z  darowizn od osób prywatnych i zakładów, np. PGE,

  • z  innych fundacji, np. Fundacja PKO ,

  • ze składek członkowskich.

bottom of page