top of page

Bełchatów, 15.02.2024

W związku z realizacją projektów

 Świetlica Przystań 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Żeromskiego 1

zatrudni:

​Kierowcę na  1/4 etatu w placówce- Świetlica Środowiskowa „Przystań” 

​1. Wymagania formalne:

  • prawo jazdy kat. B

  • doświadczenie w jeżdżeniu busami

  • empatia, sumienność i zaangażowanie w pracę

​2. Wymagania dodatkowe:

  • badania psychologiczne 

​3. Zakres obowiązków:

  • nienormowany czas pracy

  • dowóz i odwóz podopiecznych.

​4.  Warunki pracy :

  • umowa o pracę na 1/4 etatu na czas określony,

​5.  Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • cv,

  • kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe i badania psychologiczne

​Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie  CV  na  adres  biuro @przystan.belchatow.pl  lub  na  adres  Stowarzyszenie Przystań ul Hubala 2  97-400 Bełchatów 

​Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

​Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań z siedziba w Bełchatowie przy ul Żeromskiego 1.

​Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

bottom of page