top of page

Jak zostać członkiem naszego Stowarzyszenia

 

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna - bez względu na obywatelstwo.

Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:

a) akceptacja zasad ideowo- programowych Stowarzyszenia "Przystań";

b) pełna zdolność do czynności prawnych;

c) niekaralność, na podstawie prawomocnych wyroków sądów  karnych.

Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały, po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.

Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy umówić się telefonicznie na spotkanie  - telefon 513 324 233.

Na spotkanie przynieść ze sobą:

a) wypełnioną deklarację członkowską (do pobrania poniżej);

b) kopię i oryginał (do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności;

c) dokumentację choroby.

bottom of page