top of page
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w 2022 roku, otrzymało: 
Darowizny od osób fizycznych - 9 296,09
Darowizny od osób prawnych - 10 666,19
Z tytułu 1% za rok 2021 - 103 876,10 z czego kwota 85 390,30 zasiliła subkonta.

Wszystkie darowizny zostały przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
bottom of page