top of page

WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE I ZREALIZOWANE

Przechwytywanie.PNG
Opieka i terapia dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

W okresie od 02.11.202- do 31.12.2023 Stowarzyszenie Przystań realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Opieka i terapia dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, finansowane ze środków Urzędu Miasta Bełchatów. Czytaj więcej.....
Gmina.PNG
Świetlica środowiskowa Przystań

W okresie od 01.10.202- do 29.12.2023 Stowarzyszenie Przystań realizuje zadanie publiczne pod tytułem "Świetlica środowiskowa Przystań, finansowane ze środków Gminy Bełchatów. Czytaj więcej.....
SAMO-DZIELNI

OD 2022 ROKU

 

W kwietniu 2022 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Samo-dzielni". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak: "Mogę Więcej", "Aktywni  i niezależni", "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2022 do 31.03 2025. Czytaj więcej....... 

EU_PION-Kolor.jpg
Centrum Usług Środowiskowych dla powiaty bełchatowskiego

OD 1 maja 2020 r.  do 31 stycznia 2023 r.

W maju 2020 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację  projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego” w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne. Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne projekt dofinansowany z UE w ramach EFS. Jest on kontynuacją aktualnie realizowanego projektu Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego (Czytaj więcej....)

MOGĘ WIĘCEJ

OD 2019 ROKU

 

W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Mogę więcej". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak:" Aktywni  i niezależni", "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2019 do 31.03 2022. Czytaj więcej. 

logo bełchatów.png
Zajęcia korekcyjno- usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa

W 2019 ROKU 

 

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Bełchatowa. Celem zadania jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Czytaj więcej.

 
MOGĘ WIĘCEJ

OD 2019 ROKU

 

W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Mogę więcej". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak:" Aktywni  i niezależni", "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2019 do 31.03 2022. Czytaj więcej. 

logo bełchatów.png
Zajęcia korekcyjno- usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa

W 2019 ROKU 

 

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Bełchatowa. Celem zadania jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Czytaj więcej.

 
MOGĘ WIĘCEJ

OD 2019 ROKU

 

W kwietniu 2019 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Mogę więcej". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak:" Aktywni  i niezależni", "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2019 do 31.03 2022. Czytaj więcej. 

logo bełchatów.png
Zajęcia korekcyjno- usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa

W 2019 ROKU 

 

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Bełchatowa. Celem zadania jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. Czytaj więcej.

 
EU_PION-Kolor.jpg
Centrum Usług Społecznych dla powiaty bełchatowskiego

OD 1 maja 2018 r.  do 30 kwietnia 2021 r.

 

W maju 2018 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację  projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego” w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne. Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

projekt dofinansowany z UE w ramach EFS. (Czytaj więcej....)

Aktywni i niezależni

OD 2017 ROKU

 

W kwietniu 2017 roku Stowarzyszenie Przystań rozpoczęło realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków PFRON pt. "Aktywni i niezależni". Projekt ten jest kontynuacją realizowanych w poprzednich latach projektów takich jak: "Kraina uśmiechu", czy "Kolorowy świat" i realizowany jest w okresie od 1.04.2017 do 31.03 2019. Czytaj więcej. 

bottom of page