top of page

WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE I ZREALIZOWANE

                                                                                                                            Marzec 2018
Zajęcia korekcyjno- usprawniających dla osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Bełchatowa

 

Projekt realizowany jest ze środków Urzędu Miasta Bełchatowa. Celem zadania jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz motywowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Read more
Read more
Read more

Zadanie realizowane jest w formie:                            

  • ćwiczeń korekcyjno- usprawniających dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat, z wadami postawy, na podstawie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na rodzaj schorzenia- wady, w tym nauki indywidualnego instruktażu ćwiczeń do stałego ich wykonywania w warunkach domowych. Ćwiczenia realizowane są 2 razy w tygodniu dla 2 grup, z których każda liczy nie więcej niż 7 osób.

  • ćwiczeń korekcyjno- usprawniających dla dorosłych w wieku od 19 do 59 lat, w tym nauki indywidualnego instruktażu ćwiczeń do stałego ich wykonywania w warunkach domowych z wadami postawy, w tym nauki indywidualnego instruktażu ćwiczeń do stałego ich wykonywania w warunkach domowych. Ćwiczenia realizowane są 2 razy w tygodniu dla 2 grup, z których każda liczy nie więcej niż 7 osób.

  • ćwiczeń korekcyjno- usprawniających dla seniorów w wieku od 60 lat, w tym nauki indywidualnego instruktażu ćwiczeń do stałego ich wykonywania w warunkach domowych. Ćwiczenia realizowane są 2 razy w tygodniu (w tym 1 raz w tygodniu zajęcia odbywają się będą basenie) dla 2 grup, z których każda grupa liczy nie więcej niż 7 osób. Kwalifikacja do tej grupy odbywały się  na podstawie Bełchatowskiej Karty Rodziny.

Miejsce realizacji zadania to placówka Stowarzyszenia, kompleksowo wyposażona i przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w siedzibie Stowarzyszenia pod adresem:  Hubala 2 w Bełchatowie. 

Od dwóch lat realizujemy ten projekt z duży powodzeniem i zainteresowaniem wśród mieszkańców Bełchatowa.

Rekrutację uczestników  prowadzi fizjoterapeuta i koordynator przy wsparciu wolontariuszy. Każdy uczestnik otrzymał kartę pacjenta, z którą zgłosił się do lekarza ogólnego, w celu ustalenia diagnozy i zaleceń.  Rekrutacja odbywała się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc. Zajęcia dla uczestników zadania są nieodpłatne.

bottom of page