top of page
LOGO DO pfron.PNG

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

NAZWA ZADANIA: SAMO-DZIELNI

  

DOFINANSOWANIE: 1.345.982,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.467.378,00

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpg

Bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach projektu:

SAMO-DZIELNI

realizowanego od 01.04.2022 do 31.03.2025

 

 

Skorzystaj z darmowej terapii, w Placówce Rehabilitacji PRZYSTAŃ, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Samo-dzielni" od  01.04.2022 r.

 • Terapia integracji sensorycznej

 • Sala Doświadczeń Świata

 • Terapia ruchowa

 • Terapia taktylna

 • Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS

 • Terapia logopedyczna

 • Masaż logopedyczny

 • Terapia psychologiczna

 • Muzykoterapia

 • Terapia EEG Biofeedback

 • Terapia neurologopedyczna

 • Badanie QEEG

 • Terapie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

 • Mikropolaryzacja

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • status Członka Stowarzyszenia Przystań,

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: znaczny lub umiarkowany (dorośli),

 • rodzaj niepełnosprawności: schorzenie narządu ruchu, schorzenie narządu wzroku, schorzenie narządu słuchu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, ogólny stan zdrowia, niepełnoprawności sprzężone, autyzm, inne,

 • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do realizacji terapii EEG Biofeedback,

 • nieuczestniczenie w tym samym okresie w podobnych projektach dofinansowanych ze środków PFRON.

 

 

Liczba uczestników projektu jest ograniczona.

bottom of page