top of page

ZASADY ZAŁOŻENIA SUBKONTA

Aby założyć subkonto należy przesłać oryginały następujących dokumentów:

  1. Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby. Należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić historię choroby kandydata na podopiecznego. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis kandydata, a w razie jego niepełnoletności podpis rodzica bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

  2. W przypadku, gdy kandydat jest pełnoletni, a subkonto zakładają rodzice wymagany jest dokument potwierdzający ich prawo do reprezentowania dziecka.

  3. Oryginalne Zaświadczenie lekarskie stwierdzające chorobę kandydata w języku polskim. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub kserokopie poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

  4. Jeżeli kandydat na podopiecznego posiada orzeczenie o niepełnosprawności należy przesłać nam kopię tego dokumentu.

  5. Zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.

  6. Zdjęcie kandydata podpisane na odwrocie.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:

STOWARZYSZENIE PRZYSTAŃ

UL. HUBALA 2

97-400 BEŁCHATÓW

lub dostarczyć osobiście na podany adres.

Po dopełnieniu tych formalności zostaną do Państwa przesłane formularze Deklaracji Członkowskiej i Porozumienia oraz Regulamin oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem. Po zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i odesłać (nie dotyczy Regulaminu) pojedyncze egzemplarze na adres Stowarzyszenia.  Od dnia 01.11.2019 obowiązują nowe wzory dokumentów.

 

 

 

100% wpływów na subkoncie podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji. 

Stowarzyszenie nie pobiera żadnej prowizji za prowadzenie subkonta i obsługę księgową prowadzonego rachunku.

bottom of page