top of page
(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg

Bełchatów, 30.09.2023

Z dniem 30.09.2023 zakończyła się realizacja  projektu „CUŚ dla powiatu

bełchatowskiego”.

w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

 

Informujemy, że zachowujemy gotowość do świadczenia usług społecznych polegających na prowadzeniu miejsca krótkookresowego pobytu spełniającego wymogi DDP  (zadanie 1) , oraz Świetlicy Środowiskowej (zadanie 2) przez okres 39 miesięcy.

 
 
 

    Bełchatów, 24.04.2020 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„CUŚ DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO”

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”.

w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

Rekrutacja trwa i będzie trwała przez cały okres realizacji projektu,

tj. od 24.04.2020r do 30.09.2023r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób
będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Lider projektu:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ,
 

ul. Żeromskiego 1

97- 400 Bełchatów

tel. 513 324 233

Działania realizowane w ramach projektu:

 

 

Partnerzy projektu:

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

ul. Czapliniecka 66, 
97-400 Bełchatów
tel. 44 733 05 45

Działania realizowane w ramach projektu:

  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 ul. Dąbrowskiego 2

97- 400 Bełchatów
tel. 505 347 586

Działania realizowane w ramach projektu:

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Piotrkowska 12
97- 425 Zelów

tel.  44 634 10 28

Działania realizowane w ramach projektu:

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNE w Ruścu

ul. Wieluńska 72

97- 438 Rusiec

tel. 676-60-62

Działania realizowane w ramach projektu:

Celem głównym projektu CUŚ, jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu bełchatowskiego. Działania zrealizowane w projekcie przyczynią się do wzrostu jakości świadczonych usług społecznych.

Osoby z niepełnosprawnością, osoby niesamodzielne, jak również osoby będące opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałe na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowane skorzystaniem z usług, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny jak wyżej.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o  pobranie i wypełnienie poniższej Ankiety Rekrutacyjnej i wizytę w biurze projektu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

bottom of page