top of page
(2)ciąg znaków RPO WŁ kolorowy.jpg

    Bełchatów, 24.04.2020 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU CUŚ 

DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO”

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”.

w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

Rekrutacja trwa i będzie trwała przez cały okres realizacji projektu,

tj. od 24.04.2020r do 30.09.2023r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego. (czytaj więcej....)

    Bełchatów,02.05.2018r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO”

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”.

w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne

Działania dla Osi IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 projekt dofinansowany z UE w ramach EFS.

Rekrutacja będzie trwała przez cały okres realizacji projektu,

tj. od 01.05.2018r do 30.04.2021r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.  (czytaj więcej....)

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKTACH !!!

   

bottom of page