top of page

FORMY DZIAŁANIA

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym dostępu do specjalistycznej i wielopłaszczyznowej terapii. Jako Stowarzyszenie umożliwiamy współpracę z doświadczonymi terapeutami, którzy swoją wiedzę i umiejętności zdobywali w trakcie wieloletniej pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Organizujemy następujące terapie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia
Zajęcia z logopedą
Arteterapia
Terapia pedagogiczna
Terapia Taktylna
Muzykoterapia
Biofeedback
Zajęcia z psychologiem
Integracja Sensoryczna
Sala Doświadczeń Świata

Kierunki działalności Stowarzyszenia

 

  • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wychowawczej, a w głównej mierze pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej indywidualnej i grupowej;

  • organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej;

  • organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych;

  • zapewnienie rodzicom oraz opiekunom osób niepełnosprawnych pomocy psychologicznej, prawnej oraz w innych formach jakie wynikają z założeń statutu Stowarzyszenia;

  • organizowanie form zbiorowego wypoczynku dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych, jak: wycieczki, imprezy integracyjne, spektakle, koncerty, spotkania informacyjne;

  • promowanie wśród młodzieży idei wolontariatu, współpraca tym zakresie z placówkami oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi oraz młodzieżą nie zrzeszoną;

  • edukowanie rodziców w kierunku zapobiegania patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na alternatywne, społecznie akceptowane formy spędzania wolnego czasu oraz jego organizacji.

Uwagi organizacyjne

Wszystkie zajęcia prowadzone są w siedzibie Stowarzyszenia w Bełchatowie przy ulicy Hubala 2.

Oferta w pierwszej kolejności skierowania jest do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 

bottom of page