top of page

CUŚ dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Dom Przystań

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Przechwytywanie.PNG

Dom „Przystań” to miejsce krótkookresowego pobytu przeznaczone dla niesamodzielnych mieszkańców powiatu bełchatowskiego. Placówka mieści się w Bełchatowie na ulicy Żeromskiego 1. W Domu przebywać mogą jednocześnie 4 osoby. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Głównym zadaniem Domu jest promowanie równości mężczyzn i kobiet w godzeniu życia zawodowego z prywatnym, w rozwoju kariery i w zwalczaniu stereotypów związanych z płcią. Dzięki zapewnieniu tzw. opieki wytchnieniowej osoby zajmujące się na co dzień niesamodzielnym bliskim będą mogły powrócić do życia zawodowego, bądź też będą miały możliwość podjęcia innych działań, na które nie mogły sobie pozwolić ze względu na swe obowiązki.

Nasz punkt jest otwarty w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00 oraz w sobotę w zależności od potrzeb uczestników (w okresie wakacyjnym od 9:00 do 17:00). Dla osób, dla których miejsce świadczenia usługi stanowi barierę zapewniony jest dowóz i odwóz. Wszyscy uczestnicy mają zagwarantowany posiłek. Nad bezpieczeństwem podopiecznych Domu czuwa dwóch opiekunów, psycholog i terapeuta.

W trakcie sprawowania opieki realizowane są zajęcia ogólnorozwojowe, usprawniające, dydaktyczne, terapia przez sztukę, porady psychologiczne, spacery i imprezy okolicznościowe. Celem działań jest zorganizowanie uczestnikom czasu, rehabilitacja, terapia sensoryczna, motoryczna oraz poznawczo – behawioralna. W każdym miesiącu zakupywane są materiały plastyczne wykorzystywane podczas zajęć. Uczestnicy mają również możliwość odpoczynku, a nawet snu w pomieszczeniach odpowiednio do tego przygotowanych. 

Czekamy na Was, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 501-413-361 lub

e-mail ddp@przystan.belchatow.pl i zapraszamy byście stali się częścią naszego Domu i wspólnie tworzyli jego przyjazną atmosferę.

bottom of page