top of page

KOMU POMAGAMY:

 

Osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym

z różnymi rodzajami dysfunkcji, m.in.:

uszkodzenia CUN

zespół Downa

poszkodowani w wypadkach

autyzm i zespół Aspergera

zespoły genetyczne

zaburzenia zachowania i emocjonalne

upośledzenie umysłowe

opóźnienie rozwoju psychoruchowego

mózgowe porażenie dziecięce

 

 

bottom of page