top of page

HISTORIA STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie "Przystań" powstało w 2002 r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zostało zarejestrowane 17 czerwca 2002 roku.

Pierwszą siedzibą Stowarzyszenia, do października 2002 roku, był Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie zostały sformalizowane i nakreślone plany na przyszłość. Brak możliwości prowadzenia, w tamtym miejscu zajęć dla niepełnosprawnych i chęć rozwoju, zmotywowały Zarząd  do szukania  lokalu umożliwiającego realizację własnych zamierzeń. Od Urzędu Miasta w Bełchatowie Stowarzyszenie otrzymało  lokal(40m2) w Żłobku Miejskim w Bełchatowie, przy ul. 1-ego Maja 7 i był on siedzibą i miejscem naszych działań do sierpnia 2006 roku.

W tamtym okresie Stowarzyszenie zatrudniało trzech specjalistów: rehabilitanta, pedagoga i logopedę. Opiekowało się 15 niepełnosprawnymi dziećmi. Dobór kadry jest szalenie istotny, choć jej ówczesny skład był raczej przypadkowy. Mniej ważne było doświadczenie pracowników, wręcz trudno było znaleźć na terenie działania Stowarzyszenia doświadczoną kadrę. Najważniejsze było, aby byli to ludzie otwarci, z empatią, którzy chcą pomóc chorym, ludzie zaangażowani w swoja pracę. Ich praca była misyjna,  można ją nazwać wolontariacką.

Coraz większe wśród mieszkańców Bełchatowa zapotrzebowanie na nasze działania, chęć podniesienia standardów opieki  sprawowanej nad niepełnosprawnymi, za mała powierzchnia placówki w żłobku, wymusiły na nas decyzję o szukaniu nowego większego  miejsca. Niestety żadna bełchatowska instytucja nie chciała nam pomóc. Ryzykując, przy znacznie wyższych kosztach utrzymania placówki, wydzierżawiliśmy 170m pomieszczenie, z zasobów Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  przy ul. Żeromskiego1. Lokal był bardzo zdewastowany i wymagał gruntownego remontu. Doprowadzeniem go do stanu umożliwiającego prowadzenie zajęć dla dzieci niepełnosprawnych musieli się zająć sami członkowie Stowarzyszenia. Pracą własną i z pomocą rzeczową lokalnych przedsiębiorców, w ciągu dwóch miesięcy od wynajęcia pomieszczeń, udało się rozpocząć w nich właściwe działania. Do dziś są one  siedzibą i bazą organizacji, wygodną dla niepełnosprawnych. Przy czym kolejny raz się okazało, że problem niepełnosprawności na terenach powiatu jest tak duży, że żeby zaspokoić potrzeby wszystkich wymagających pomocy, potrzebne są działania poszerzające ofertę organizacji. Miejsce, w którym aktualnie prowadzone są działania, robi się za małe i przez to nie pozwala na dalszy rozwój.

W lipcu 2015 roku, po wielu latach starań, Urząd Miasta Bełchatowa przekazał nam, na bardzo atrakcyjnych warunkach, lokal przy ulicy Hubala 2. Pomieszczenia mają 375 m2. Wymagają gruntownego remontu, by spełniały wszelkie wymagania  i pozwolił na pracę z niepełnosprawnymi i ciągły rozwój.

 

bottom of page