top of page

MISJA STOWARZYSZENIA

 

Ideą Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Szczególną opieką obejmujemy dzieci niepełnosprawne.

Wszystkie nasze działania nakierowane są na ten cel.

Chcemy, aby niepełnosprawni zaistnieli w życiu społecznym ,mogli realizowac  własne plany i działania. Dbać o ich rozwój psychoruchowy i poprawę  stanu zdrowia.

Misją Stowarzyszenia jest również niesienie pomocy i wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnych tak, aby łatwiej przezwyciężały trudności, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność dziecka. Służyć tym celom ma prowadzenie profesjonalnie działającej  placówki, zapewniającej ciągłość działań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz edukacji i wielodyscyplinarnej pomocy.

Stowarzyszenie poprzez swoją działalność promuje ideę kształtowania odpowiedzialności społecznej i uczy, zwłaszcza zdrowych, młodych ludzi wrażliwości i odpowiedzialności za drugiego, słabszego człowieka.

 

bottom of page