top of page

Bełchatów, dnia 01.08.2018r.


 

 

Obwieszczenie o używaniu  monitoringu wizyjnym

 

 

W ramach placówki Stowarzyszenia Przystań przy ul. Hubala 2 w Bełchatowie, jest stosowany monitoring wizyjny, w celach jakimi są zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, podopiecznych i ochrona mienia Stowarzyszenia.

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki, pozostałe pomieszczenia są monitorowane.

Zarząd Stowarzyszenia przechowuje nagrania z monitoringu wyłącznie w celach, dla których zostały pobrane. Dane z monitoringu są przechowywane przez okres 7 dni. Mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeśli jest to związane z toczącym się postępowaniem przed organami państwowymi, gdzie stanowią dowód, lub Zarząd powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu.

bottom of page