top of page
Przechwytywanie.PNG
ciąg znaków.PNG

Bełchatów, 01.10.2023

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU
„CUS II DLA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO”

Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”.

w ramach Priorytetu FELD.07 „Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem" Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Rekrutacja trwa i będzie trwała przez cały okres realizacji projektu,

tj. od 01.10.2023 r do 31.12.2026r.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością i/lub osób niesamodzielnych, jak również osób

będących opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych, zamieszkałych na terenie powiatu bełchatowskiego.

Lider projektu:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZYSTAŃ

Działania realizowane w ramach projektu:

  •  Dzienny Dom Pobytu Przystań w Bełchatowie

ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów

tel. 501 413 361

  •  Złota Rączka

  •  Transport indywidualny tupu DOR-TO-DOR

  •  Punkt informacyjno-doradczy

ul. Hubala 2, 97-400 Bełchatów

tel. 789-658-990

Partnerzy projektu:

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BEŁCHATOWIE

Działania realizowane w ramach projektu:

  • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego 

ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów

tel. (44)  715 22 68

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania realizowane w ramach projektu:

 ul. Dąbrowskiego 2, 97- 400 Bełchatów
tel. 505 347 586

 

 

 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Działania realizowane w ramach projektu:

ul. Piotrkowska 12, 97-425 Zelów

 tel. (44)  634 10 28

Celem projektu CUS II jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o  pobranie i wypełnienie poniższej Ankiety Rekrutacyjnej i wizytę w biurze projektu.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

 

bottom of page